Föreläser för 12 läkare om Kultur och etik i svensk sjukvård

Spännande diskussioner med läkare från Ungern, Holland, Grekland, Syrien m m