Relocation rekryterade läkare

Vi hjälper den nyanlända läkaren/sjuksköterskan och dennes familj med följande tjänster:

1 Praktisk hjälp
• Registrering – Kontakt med myndigheter för att ordna med personnummer för hela familjen, öppna bankkonto och personligt möte vid eller kort efter ankomst.
• Bostad – Hjälp med att söka lämplig bostad, praktisk hjälp med hyresavtal, nycklar m m.
• Skola – Välja och ordna rätt skola/förskola för alla barnen i familjen.

2 Arbete för partner – Vägen till ett arbete för läkarens/sjuksköterskans partner
Vi börjar med en nuläges- och behovsanalys där vi utgår från kandidatens individuella situation. Sedan gör vi en handlingsplan med individuella punktinsatser för att tillsammans hitta vägen till ett arbete: en önskad anställning, en nödvändig kompletterande utbildning, vidareutbildning/omskolning eller start av eget företag. Vi ger kandidaten individanpassad coachning och låter denne även ta del av vårt stora, breda och personliga nätverk. Vi är flexibla och tänker utanför ramarna och på så sätt kan vi hitta nya vägar.

3 Samhällsorientering – workshop för en snabb integration både kulturellt och socialt
Samhällsorientering är en av grundstenarna för att snabbt kunna etablera sig och känna sig hemma i Sverige. Vi ger undervisning/guidning inom
• allmän del: Sverige ur historiskt, politiskt och ekonomiskt perspektiv, det svenska välfärdssamhället, hälsa och sjukvård, skola, kulturlivet, privatekonomi m fl
• arbetsrelaterad och branschanpassad del: arbetslivet, arbetsmiljö, ledarskap, hantering av generella kulturella tolkningar på arbetsplatsen m m

4 Kontaktperson
Vid behov erbjuder vi även att vara kandidatens kontaktperson under de första 6 månaderna i Sverige för att få hjälp med alla frågor som dyker upp. Frågorna kan handla om allt från hemförsäkring, vilken bredband och elleverantör man ska välja till barnbidrag och andra praktiska problem. Vid behov tar vi kontakt med berörda bolag och myndigheter för att klara ut alla problem och eventuella missförstånd och för att underlätta för läkaren/sjuksköterskan och dennes familj att etablera sig i Sverige på ett smidigt sätt.
Ingår: fria telefonsamtal, mail och sms under hela perioden efter behov.