Sjukvårdsjuridik

Våra kurser syftar till att underlätta för läkarna att få en stabil grund att stå på inom sjukvårdsjuridiken. Genom att känna till sina skyldigheter som läkare samt patientens rättigheter, kan vårdkvalitén lättare upprätthållas.
Särskilt nyanlända läkare behöver bättre förstå grunderna i de gällande svenska sjukvårdslagarna och veta mer om sitt straffrättsliga ansvar genom att även få en inblick i och en förståelse för de kulturella tolkningarna och mentalitet som finns inom den svenska hälso- och sjukvården.

Kurslängd: 2-3 dagar, efter behov och överenskommelse.

Upplägg
Under kursen varvas interaktiva miniföreläsningar med praktiska övningar för aktiv inlärning (case-diskussioner utifrån givna frågeställningar, rättsfallsanalys, lagtolkningar och rollspel).

Ur innehållet
• Svensk sjukvårdssystem, kulturella tolkningar i den svenska vården med patienten i fokus
• Grundläggande sjukvårdsetik, etiska dilemman/prioriteringar, den lärande organisationens etik
• Din roll som läkare – professionalitet, kultur och självledarskap, ansvar inom vården
• Elementär juridik på en läkares normala vardag – regelverket inom vården (lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd samt lokala direktiv)
• Svensk samhälls- och författningskunskap med aktuella förändringar – grundläggande delar inom gällande sjukvårdslagar samt deras tillämpningar genom praktiska övningar
• Valfria extra moduler efter behov och överenskommelse, individuellt anpassade efter läkarnas specialistområde

För mer info och pris kontakta oss gärna.