SAMARBETSPARTNERS

1 MediFLEXible

http://mediflexible.com/sv

MediFLEXibles VD Odett Szabó – ”Varför började vi samarbeta?”
– Det finns en naturlig koppling mellan våra bolags verksamheter: rekrytering av utländska läkare och språk- och kulturträningar.
– Eva kommer från Ungern men bor i Sverige så hon känner till båda kulturerna bra och kan representera MediFLEXible i Sverige. Hon har bytt land 3 gånger och vet hur det är att lära sig ett annat språk/svenska och att anpassa sig till ett annat samhälle/det svenska samhället.
– MediFLEXible lägger stort vikt vid att göra ett arbete med hög kvalitet och har därför kontaktat SweBizz för att få hjälp vid läkarnas integration i det svenska samhället.
– En annan anledning var att MediFLEXible behövde en seriös och professionell representant i Sverige som kan ge stöd i att bygga och underhålla kontakten mellan olika landsting och MediFLEXible.

Om MediFLEXible
– Har varit i branschen i 7 år och har placerat 55 läkare tills nu.
– Har rekryterat för Skåne, Kronoberg, Jönköping, VG-region (Sahlgrenska), Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten.
– Har varit vinnare av upphandlingsavtal i Gävleborg och Skåne.
– Rekryterar kandidater från flera EU-länder (Ungern, Grekland, Polen, Spanien, Litauen m fl).
– Har fler än 900 kandidater som är intresserade av att arbeta utomlands och de flesta av dem väljer Sverige.
– Tjänster kring rekrytering:

Anordnar språkkurs i svenska för kandidaterna och deras familjer
Är behjälpliga vid flytt
Stödjer kandidaterna att få en förståelse för svensk arbetsliv och kunskaper i de svenska samhällsförhållandena mm.
Kan erbjuda en omfattande tjänsteportfolio tack vare ett brett nätverk av partners med olika typer av tjänster.

2 Maria Bielke von Sydow, BIMA Förlag

http://bielkevonsydow.blogspot.se