Interkulturell kommunikation på arbetsplatsen

Konsten att få andra att lyssna i ett mångkulturellt samhälle – Vi bör veta mer om oss själva, bättre förstå varandra och bli medveten om retorikens betydelse i den dagliga kommunikationen så att de kulturmöten som vi deltar i avlöper på bästa sättet för oss alla.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dem som vill ha en bättre och säkrare grund att stå på i sin kommunikation med omvärlden, med kollegor, kunder, bekanta och sina nära och kära (oavsett ålder, kön och yrke och om de är födda i Sverige eller utomlands). Alla som står inför små eller stora utmaningar i privat- eller arbetslivet och de som har startat eller funderar på att starta företag. Beroende på behovet hos åhörarna kan man växla mellan formerna föreläsning och workshop med praktiska övningar.

Syfte
Att få en annorlunda inblick i problematiken kulturskillnader, få en övergripande bild av den praktiska retorikens betydelse samt att bredda och fördjupa förståelsen för behovet av interkulturell kompetens och därmed klara viktiga vardagssituationer (både på arbetet och privat) på bästa möjliga sätt.

Ur innehållet:
1. Kulturskillnader: kulturkrock på flera nivåer, bilden av Sverige och svenskar, motsägelsernas land, svensk mentalitet och dess återspegling i arbetslivet
2. Praktisk retorik: hur får du fram ditt budskap, hisspresentation som grund, presentations- och argumentationsteknik, de vanligaste missarna, skriva bra och tala väl, målinriktad mingel, storytelling – ditt berättarkapital
3. Interkulturell kommunikation: kultur och kommunikation, ”Jag och de andra”, tankemönster, kulturella tolkningar, interkulturell kommunikativ kompetens, kulturinlärning och ”ackulturation”, migrationsprocessen och utmaningar inom språk och beteende.

De tre delarna ovan ges även som fristående föreläsningar och skräddarsydda efter specifika behov.