Relocation rekryterade läkare

Vi hjälper den nyanlända läkaren/sjuksköterskan och dennes familj med följande tjänster:

1 Praktisk hjälp
• Registrering – Kontakt med myndigheter för att ordna med personnummer för hela familjen, öppna bankkonto och personligt möte vid eller kort efter ankomst.
• Bostad – Hjälp med att söka lämplig bostad, praktisk hjälp med hyresavtal, nycklar m m.
• Skola – Välja och ordna rätt skola/förskola för alla barnen i familjen.

2 Arbete för partner – Vägen till ett arbete för läkarens/sjuksköterskans partner
Vi börjar med en nuläges- och behovsanalys där vi utgår från kandidatens individuella situation. Sedan gör vi en handlingsplan med individuella punktinsatser för att tillsammans hitta vägen till ett arbete: en önskad anställning, en nödvändig kompletterande utbildning, vidareutbildning/omskolning eller start av eget företag.

3 Samhällsorientering – workshop för en snabb integration både kulturellt och socialt
Samhällsorientering är en av grundstenarna för att snabbt kunna etablera sig och känna sig hemma i Sverige.

4 Kontaktperson
Vid behov erbjuder vi även att vara kandidatens kontaktperson under de första 6 månaderna i Sverige för att få hjälp med alla frågor som dyker upp.