Per Weber, avd.chef kirurgkliniken Växjö

”Eva har gjort ett bra arbete med stort engagemang under hösten 2014, en språk- och kulturträning för två av våra nykomna utländska läkare. Hon följde även alla våra överenskommelser kring träningen.
Evas analyser i återkopplingarna var till stor hjälp och vi kunde se med tillfredsställelse att även de yrkesmässiga delarna gick bra. Jag tror att det fanns en kulturskillnad men vilken löste sig bra efter träningen som läkarna hade stor nytta av.
Eva har också föreläst i december för hela kirurgavdelningen om kulturskillnader och de svårigheter som utländska läkare tampas med. Det blev ännu tydligare vilka åtgärder vi kan sätta in för att underlätta läkarnas integration på avdelningen.”