István Görög, lungläkare Växjö

”En ny värld öppnades för mig! Den kombinerade språk- och kulturträningen jag fick av SweBizz var för mig mycket värdefull. Den gav mig inte bara större förståelse för språket utan även gett mig kunskaper om hur svenskarna och det svenska samhället fungerar. Dessutom har jag nu tydligare och tryggare samtal med mina patienter. Jag har fått höra av mina kollegor att mitt språk har blivit mycket bättre. Jag har fått ett större självförtroende och blivit tryggare i mina samtal. Jag känner att jag har utvecklats i mitt språk på många sätt och träningen gav mig ett mycket rikare språk.
Det jag lärt mig under övningarna som patientdialoger och praktiska situationsövningar, har jag stor användning för i min vardag som läkare. Jag har fått en bättre förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och jag har nu en bra grund att stå på. Detta fick jag bevis på när jag som avslutning på språkträningen, fick jag hålla en miniföreläsning för mina kollegor i ett valfritt ämne. Det gick över min förväntan! Jag trodde aldrig i början av träningen, att jag skulle våga och klara av att hålla en föreläsning.

Eva har haft stort tålamod och fokuserade på mina konkreta språkproblem och behov. Det gjorde att jag kunde slappna av och inte kände stress inför träningarna. Vi hade också mycket läs- och skrivövningar kopplade till mitt yrke och jag har lärt mig många medicinska termer på svenska, vilket gör att mina patienter förstår mig bättre.

Jag skulle absolut rekommendera andra i min situation att delta på en liknande språkträning för att det gett mig just de delar jag saknade i min språkutveckling.”