Erika Kasza, Psykiatriker Gävle

“Under kursen fick jag mycket användbar information som behövs i mitt dagliga arbete. Vi pratade mycket om praktiska lösningar av olika viktiga situationer i samband med patientmöten. Kursmaterialet och kursledarens kompetens kunde underlätta för mig att förstå och förklara lagarna. Diskussioner om kulturskillnader och svensk mentalitet kan leda till en bättre förståelse och ett effektivt arbete. Tack, Eva!”