Om oss

SweBizz jobbar sedan flera år tillbaka med fokus på att förekomma och minska kulturellt utanförskap genom utbildning och kunskapsöverföring. Vår främsta målgrupp är nyrekryterade läkare och andra akademiker inom vården, för vilka vi erbjuder kurser i sjukvårdsjuridik med kultur och etik som verktyg samt olika relocationtjänster för att underlätta deras vardag. Vi bistår även företag och organisationer i deras arbete för en snabb, effektiv och lyckad integration på en mångkulturell arbetsplats.

Med tiden har verksamheten utökats med olika kulturprojekt och vi har därför startat varumärket Anoteket.

Om Eva Fodor Velander
“Allting började i Holland 2004, då jag bestämde mig för att starta eget. Jag antog utmaningen och la den första grundstenen till det som är dagens SweBizz. Att arbeta med människor från olika kulturer och hjälpa dem att utvecklas är något som jag alltid har fascinerats av och brinner för. ”

Jag är född i Budapest, och har en internationell fil kand. i informatik, samt diverse studier i sjukvårdsjuridik, lingvistik/språk, ekonomi och ledarskap. Efter många år i Stockholm flyttade jag till Holland, där jag drev eget företag med fokus på kulturträning.

Åter i Sverige (denna gång Småland), arbetar jag i stor utsträckning med kursverksamhet inom sjukvården. Jag håller även inspirationsföreläsningar, tidigare även på Linnéuniversitetet. Under 5 år var jag utsedd av näringsminister Maud Olofsson att vara Ambassadör för att öka kvinnors företagande i Sverige.

Eftersom jag själv har bytt land och byggt upp en ny tillvaro tre gånger, så använder jag mig av de kunskaper och egna erfarenheter som jag har förvärvat genom åren till att bygga upp ett kunskapsföretag inom integration för att förekomma och minska kulturellt utanförskap.

 

Om Sven Velander
”Ett möta andra människor är också att få en inblick i andras kulturer. Det är genom möten vi blir rikare, vi måste alltid på något sätt att söka förstå. Den som inte är som vi behöver inte nödvändigtvis bli som vi. ”

Jag är en person med många olika kunskaper. Jag har två fil.kand., en i religionsvetenskap och en historia, men har även erfarenhet från såväl industrin som vården. Jag har ett stort intresse för kultur i olika former, både musik och litteratur, men även den folkliga kulturen som berör den vanliga människan.

Genom att studera religion och historia har jag fått insikt i att vi alla har ett arv att förvalta, vi är alla kulturbärare. Med denna insikt försöker jag möta människor där de för tillfället befinner sig och arbetar utifrån deras vardag. Genom respekt för andras kulturarv, skapar vi också respekt och förståelse för det som vi har att förvalta.

Att möta människor från andra kulturer är inte bara berikande utan ger insikt i vad som är min kultur. Det är en förutsättning vid möten för att känna sig trygg i sig själv och gör att man växer och får en bredare bild av hur det är att vara människa.