Ledarskap i brytningstid

Föreläsning/workshop för mångkulturella (lednings)grupper

Målgrupp – mångkulturella ledningsgrupper eller tjänstemän/handläggare/specialister på olika myndigheter samt personer som jobbar med integrationsfrågor.

Syfte – att inspirera till reflektion, skapa medvetenhet och öka förståelse för kulturskillnader och integrationsprocessens komplexitet. Föreläsningen kan följas upp med en workshop där deltagarna kan fördjupa sig i ämnet och får olika verktyg och vägledning för att ta fram konkreta åtgärder/handlingsplan för snabbast och enklast möjligt resultat i integrationsarbetet dels inom ledningsgruppen och dels inom organisationen (beroende på vilket behov man har) samt att hitta nya vägar inom integrationsarbetet och därmed minska risken för onödiga konflikter.

Ur innehållet

Del 1 – Begreppsdefinitioner och fördjupning (bygger dels på akademisk forskning och dels på egna universitetsstudier och praktiska erfarenheter): kultur, vardagskultur, kulturkrock, mångfald, kulturellt utanförskap, kulturinlärning och ackulturation, migrationsprocess, interkulturell kommunikation/kompetens m m

Del 2 – Svenskt ledarskap, finns det? Utmärkande drag av ledarskap i olika länder. De nya kraven på ledarskap i en mångkulturell miljö

Del 3 – ”Integrationstrappan”