Workshop om svensk kultur med vårdinriktning

Håller workshop om svensk kultur med vårdinriktning för 12 nyrekryterade läkare från Ungern, Holland, Grekland, Syrien m fl.