Relocation uppdrag för 4 läkare och deras familjer

Under sommaren 2015 har SweBizz haft 4 relocation uppdrag för 4 läkare med familj: 2 läkare till Kristianstad, 1 läkare till Hässleholm och 1 läkare till Kalmar. Uppdraget innebar praktisk hjälp med registrering i Sverige (personnummer, bankkonto m m), att söka lämplig bostad samt ordna skola för barnen i familjen.
För en av läkarna har SweBizz även varit behjälplig med att söka arbete för läkarens partner.

Ett annat uppdrag påbörjades och innebar att vara kontaktperson för en av läkarna och dennes familj under de 6 första månaderna i Sverige. Uppdraget på gick fram till februari 2016.